пятница, 27 февраля 2015 г.

Корей Республикасынын делегациясы менен КРПМБА ортосунда кызматташтык келишимге кол коюлду

Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу мамлекеттик Башкаруу Академиясында жума күнү 27.02.2015-жылы КРПМБАсы жана Ханьянг университетинин Азия-Тынчокеан илим-изилдөө борборунун ортосунда түзүлгөн кызматташтык келишимге кол коюу иш-чарасы болуп өттү. 

Кыргызстан өлкөсүнүн жана шаарларынын маркетинги

Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу мамлекеттик Башкаруу Академиясында бейшемби күнү 26.02.2015-жылы Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат жана туризм министринин орун басары, туризм департаментинин директору Чакиев Максат Жолдошбекович ачык лекция окуду.

В Академии государственного управления при Президенте Кыргызской Республики, состоялось подписание соглашения о сотрудничестве АКУПКР и Азиатско-Тихоокеанским научно-исследовательским центром университета Ханьянг.В Академии государственного управления при Президенте Кыргызской Республики, в пятницу 27.02.2015 г. состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между АКУПКР и Азиатско-Тихоокеанским научно-исследовательским центром университета Ханьянг.

Маркетинг страны и городов КыргызстанаВ Академии государственного управления при Президенте Кыргызской Республики, в четверг 26.02.2015 г. состоялась публичная лекция заместителя министра культуры, информации и туризма Кыргызской Республики, директора Департамента туризма, Чакиева Максата Жолдошбековича. 

Кыргызстандын Казакстанга болгон сырткы эмгек миграциясынын заманбап абалын жана алардын мамлекеттик, коомдук институттардагы өз ара аракеттенүүсүн жөнгө салуу

  Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу мамлекеттик Башкаруу Академиясында жума күнү 27.02.2015-жылда саат 11:00дөн 12:00гө чейин илимий-практикалык семинар: «Кыргызстандын Казакстанга болгон сырткы эмгек миграциясынын заманбап абалын жана алардын мамлекеттик, коомдук институттардагы өз ара аракеттенүүсүн жөнгө салуу» деген темада болот.  

Кыргыз Республикасынын ислам принциптери боюнча микрофинансылыгы жана анын перспективасынын өсүүсү

Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу мамлекеттик Башкаруу Академиясында жума күнү 27.02.2015-жылы саат 10:00дөн 11:00гө чейин «Кыргыз Республикасынын ислам принциптери боюнча микрофинансылыгы жана анын перспективасынын өсүүсү» деген темада илимий-практикалык семинар болот.

четверг, 26 февраля 2015 г.

Гражданское общество и СМИ: гаранты прозрачности местного самоуправления в КыргызстанеВ Академии государственного управления при Президенте Кыргызской Республики, в пятницу 27.02.2015 г. 10:00 – 13:30 состоится презентация проекта «Гражданское общество и СМИ: гаранты прозрачности местного самоуправления в Кыргызстане».  

Современное состояние внешней трудовой миграции из Кыргызстана в Республику Казахстан и их регулирование во взаимодействии государственных и общественных институтовВ Академии государственного управления при Президенте Кыргызской Республики, в пятницу 27.02.2015 года с 11:00 до 12:00 состоится научно-практический семинар на тему: «Современное состояние внешней трудовой миграции из Кыргызстана в Республику Казахстан и их регулирование во взаимодействии государственных и общественных институтов».

Микрофинансирование по исламским принципам и перспективы его развития в Кыргызской РеспубликеВ Академии государственного управления при Президенте Кыргызской Республики, в пятницу 27.02.2015 года с 10:00 до 11:00 состоится научно-практический семинар на тему: «Микрофинансирование по исламским принципам и перспективы его развития в Кыргызской Республике».  

среда, 25 февраля 2015 г.

Маркетинг страны и городов КыргызстанаВ Академии государственного управления при Президенте Кыргызской Республики, в четверг 26.02.2015 г. С публичной лекцией выступит заместитель министра культуры, информации и туризма Кыргызской Республики, директор Департамента туризма, Чакиев Максат Жолдошбекович. 

Эффективная государственная служба: вызовы и решенияВ Академии государственного управления при Президенте Кыргызской Республики, состоялась гостевая лекция руководителя Регионального хаба в сфере государственной службы в Астане Республики Казахстан, господина Алихана Байменова, на тему: «Эффективная государственная служба: вызовы и решения».

Эффективдүү мамлекеттик кызмат: чакыруулар жана чечим

Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу мамлекеттик Башкаруу Академиясында Казак Республикасынын Астанадагы мамлекеттик кызмат сферасынын Регионалдык хабынын төрагасы урматтуу Алихан Байменов «Эффективдүү мамлекеттик кызмат: чакыруулар жана чечим» деген темада конок лекциясын окуду.

Кыргызстан өлкөсүнүн жана шаарларынын маркетинги

Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу мамлекеттик Башкаруу Академиясында 26-февраль бейшемби күнү Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат жана туризм министринин орун басары, туризм министрлигинин Департаментинин директору Чакиев Максат Жолдошбекович лекция окуйт.  

суббота, 21 февраля 2015 г.

КРПМБАда математикалык олимпиада өттү

Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу мамлекеттик Башкаруу Академиясында бүгүн 21.02.2015. «Математика» дисциплинасы боюнча КРПМБА багыты жана профилинде 1-курстар арасында жогорку окуу жай предмети Олимпиадасы болуп өттү. 

В АГУПКР состоялась математическая олимпиада среди студентов 1 курсаВ Академии государственного управления при Президенте Кыргызской Республики, сегодня 21.02.2015 состоялась вузовская предметная Олимпиада по дисциплине «Математика» среди студентов 1 курса всех направлений и профилей АГУПКР

четверг, 19 февраля 2015 г.

Академиясынын студенттери дебаттык турнир «Жеңүүчүлөр мууну - 2015» так-талаш оюнунда 2-орунду жеңип алышты

Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу мамлекеттик Башкаруу Академиясынын студенттери дебаттык турнир «Жеңүүчүлөр мууну - 2015» так-талаш оюнунда 2-орунду жеңип алышты.

Студенты АГУПКР заняли второе место в дебатном турнире «Поколение Победителей 2015. Игра престолов»Один из самых престижных турниров дебатного сообщества Кыргызстана «Поколение победителей 2015 игра престолов», организованный Бишкекским дебатным центром и студентами Дебатного клуба «Кыргызско-турецкого университета «Манас». Турнир прошел с 14 по 15 февраля 2015 года в зданиях Кыргызско-Турецкого университета «Манас». Данный турнир примечателен тем, что принимать участие в качестве дебатера можно только раз за дебатную карьеру. 

Роль и влияние гражданского общества на реформирование и развитие государственных и муниципальных органов КРВ Академии государственного управления при Президенте Кыргызской Республики, во вторник 24.02.2015 г. состоится гостевая лекция руководителя Регионального хаба в сфере государственной службы в Астане Республики Казахстан, господина Алихана Байменова.  

среда, 18 февраля 2015 г.

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик муниципалдык органдарынын жарандык коомун реформалоодогу, өстүрүүдөгү тийгизген таасири жана ролу

Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу мамлекеттик Башкаруу Академиясында 24-февраль шейшемби күнү Казак Республикасынын Астанадагы мамлекеттик кызмат сферасынын Регионалдык хаба төрагасы урматтуу Алихан Байменов мырза конок лекциясын окуйт. 

вторник, 17 февраля 2015 г.

Эффективная государственная служба: вызовы и решенияВ Академии государственного управления при Президенте Кыргызской Республики, во вторник 24.02.2015 г. состоится гостевая лекция руководителя Регионального хаба в сфере государственной службы в Астане Республики Казахстан, господина Алихана Байменова. 

Эффективдүү мамлекеттик кызмат: чакыруулар жана чечим

Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу мамлекеттик Башкаруу Академиясында 24-февраль шейшемби күнү Казак Республикасынын Астанадагы мамлекеттик кызматынын Регионалдык хаба төрагасы урматтуу Алихан Байменов мырза конок лекциясын окуйт.

Жетишкендиктин талдоосу: Кыргыз Республикасынын өнүгүү прогрессинин мониторинг куралы

Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу мамлекеттик Башкаруу Академиясында 18-февраль шаршемби күнү саат 14:00дөн 17:00гө чейин Кыргыз Республикасынын Бүткүл дүйнөлүк Банк кеңсеси: “Жетишкендиктин талдоосу: Кыргыз Республикасынын өнүгүү прогрессинин мониторинг куралы” деген темада семинар өткөрөт. 

Конституционные основы обеспечения экономических прав и с свобод в Кыргызской РеспубликеВ Академии государственного управления при президенте Кыргызской Республики, при участии представителей государственных органов, состоялся научно-практический семинар на тему: «Конституционные основы обеспечения экономических прав и свобод в Кыргызской Республике». С докладом выступила аспирант АГУПКР Жамиля Маматсаева.

понедельник, 16 февраля 2015 г.

Анализ благосостояния: инструмент мониторинга прогресса развития Кыргызской РеспубликиВ Академии государственного управления при президенте Кыргызской Республики, в среду 18.02.2015 года с 14:00 до 17:00 состоится семинар Офиса Всемирного Банка в Кыргызской Республике на тему: «Анализ благосостояния: инструмент мониторинга прогресса развития Кыргызской Республики».

воскресенье, 15 февраля 2015 г.

Кыргызстандагы экономикалык укук менен боштондуктарын камсыз кылуу боюнча конституциялык негиздер

Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу мамлекеттик Башкаруу Академиясынын Илимдер департаменти КРПМБАнын профессор-окутуучуларынын составында илимий-практикалык семинар өткөрүштү. 

Кыргыз Республикасынын энергетикасынын коопсуздугун камсыздоо үчүн инвестициялык саясат

Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу мамлекеттик Башкаруу Академиясынын Илимдер департаменти КРПМБАнын профессор-окутуучуларынын составында илимий-практикалык семинар өткөрүштү.  

В Кыргызской Республике сложились благоприятные условия для инвестиций в энергетическую отрасльВ Академии государственного управления при президенте Кыргызской Республики, при участии представителей государственных органов состоялся научно-практический семинар на тему: «Инвестиционная политика для обеспечения энергетической безопасности Кыргызской Республики». С докладом выступил аспирант АГУПКР Эльдар Абакиров.

пятница, 13 февраля 2015 г.

Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу мамлекеттик Башкаруу Академиясынын ведомство аралык комиссиясы иш-чараларды текшерет           КРПМБАда ведомство аралык комиссия иштеп жатат. Анын составында КР Билим жана илим берүү министрлиги, Коррупцияга каршы кызматы МУКК жана башка укук коргоо органдары. 

Деятельность Академии госуправления при Президенте КР проверяет межведомственная комиссияВ АГУП КР работает межведомственная комиссия в составе представителей Министерства образования и науки КР, Антикоррупционной службы ГКНБ и других правоохранительных органов. 

четверг, 12 февраля 2015 г.

«Высшая школа экономики» проводит в Бишкеке ежегодную Олимпиаду для студентов и выпускников вузовВниманию студентов АГУПКР!
14-15 февраля 2015 года Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» проводит в Бишкеке ежегодную Олимпиаду для студентов и выпускников вузов, победители которой имеют право поступить  в НИУ ВШЭ на бесплатное обучение в магистратуру

Парламенттин жыйынтыктуу жана эффективдүү иши

Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу Мамлекеттик Башкаруу Академиясында Германия Бундестагынын экс-вице-спикери, немец саясатчысы Эдуард Освальддын катышуусунда “Парламенттин жыйынтыктуу жана эффективдүү иши” деген темада ачык лекция болуп өттү.  

Эффективность и подотчетность работы парламентаВ Академии государственного управления при Президенте Кыргызской Республики, состоялась публичная лекция бывшего вице-спикера Бундестага Германии, немецкого политика Эдуарда Освальда на тему: «Эффективность и подотчетность работы парламента».

понедельник, 9 февраля 2015 г.

Парламенттин жыйынтыктуу жана эффективдүү иши

Пресс-релиз

            Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу Мамлекеттик Башкаруу Академиясында 2015-жылдын 11-февралында Германия Бундестагынын экс-вице-спикери, немец саясатчысы Эдуард Освальддын катышуусунда ачык лекция өтөт. 

Пресс-релиз и программа публичной лекции Эдуарда ОсвальдаПресс-релиз
В Академии государственного управления при Президенте Кыргызской Республики, в среду 11.02.2015 г. состоится публичная лекция бывшего вице-спикера Бундестага Германии, немецкого политика Эдуарда Освальда.

пятница, 6 февраля 2015 г.

Эффективность и подотчетность работы парламентаВ Академии государственного управления при президенте Кыргызской Республики, в среду 11.02.2015 г. состоится публичная лекция бывшего вице-спикера Бундестага Германии, немецкого политика Эдуарда Освальда.

четверг, 5 февраля 2015 г.

понедельник, 2 февраля 2015 г.

Канткенде саясаттагы акча каражаттарын козомолдой алабыз

Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу мамлекеттик Башкаруу Академиясында Япония олкосунун саясат изилдоочусу, Мальта Республикасынын Токиодогу консулу, профессор Реи Сиратори «Political Finance: How we can control money in politics «Саясат финансысы: (Канткенде биз саясаттагы акча каражаттарын козомолдой алабыз) деген аталыштагы темада ачык лекциясын откорду.

Как мы можем контролировать денежные средства в политикеВ Академии государственного управления при президенте Кыргызской Республики, состоялась публичная лекция президента Института политических исследований Японии, Почетного консула Республики Мальта в Токио, профессора Реи Сиратори на тему: «Political Finance: How we can control мoney in politics (Политические финансы: Как мы можем контролировать денежные средства в политике»).